Absolvované kurzy a semináře

 

Děkuji všem, které jsem při cestě za svým poznáním potkala:

Lence Mohamedi, Jitce Králíkové, Zdence Blechové, Charlesi Virtue a Evě Kalivodové-Štichové

 

Duben 2011 Greater People Lidské pudy versus potenciál skrytý v každém z nás

Duben 2011 Iniciace – zasvěcení do metody zvyšování vibrací Archandělské Reiki

Květen 2011 certifikovaný kurz andělské terapie

Květen 2011 seminář Léčení tibetskými mísami se zasvěcením

Červen 2011 iniciace – zasvěcení do metody zvyšování vibrací Archandělské reiki II. St.

Červen 2011 – Harmonizace osobnosti - od Zdeny Blechové

Červen 2011 -seminář TIBETSKÉ MÍSY, zasvěcení do léčení a  diagnostiky

2011 -2012 několik andělských seminářů s Lenkou Mohamedi, Kristovo zasvěcení

Říjen 2011 certifikovaný seminář s Charlesem Virtue a Tinou Marie Daly I - stala jsem se

Certifikovaným andělským praktikem.

Srpen 2012 - certifikovaný seminář s Charlesem Virtue a Tinou Marií Daly II dosažení vrcholu tohoto studia

Listopad 2012- certifikovaný kurz duchovního učení INTUITIVNÍ PÍSMO